Copyright

Op alle gepubliceerde teksten, afbeeldingen, video’s, en andere soorten content op CasinoGokken.net rust auteursrecht. Het is ten strengste verboden deze content te publiceren, herschrijven, verzenden of verspreiden, zonder onze toestemming. Elke vorm van duplicatie is een schending van het auteursrecht.

Als uw website informatie van CasinoGokken.net gebruikt, dan wordt u verzocht om CasinoGokken.net als bron te vermelden, inclusief een link naar het originele artikel.

Sancties

Bij schending van het auteursrecht zal CasinoGokken.net gepaste stappen ondernemen. CasinoGokken.net doet constant onderzoek naar gekopieerde content op het internet.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over copyright, neem dan gerust contact met ons op.